• english flag English
  • polish flag Polish

Przywrócenie obywatelstwa polskiego - repatriacja

Czym jest repatriacja i w jakim celu została wprowadzona?

Jest to nowa instytucja w prawie polskim. Umożliwia nabycie obywatelstwa polskiego osobom, które w przeszłości posiadały polskie obywatelstwo i utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999r. Wprowadzenie instytucji repatriacji miało na celu umożliwienie nabycia polskiego obywatelstwa osobom, bądź ich przodkom które w skutek deportacji, zesłań oraz innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli się w Polsce na stałe osiedlić.

Obywateli jakich państw obejmuje możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego?

Wiza w celu repatriacji jest wydawana obywatelom takich państw jak: Republika Armenii, Republika Azerbejdżanu, Republika Gruzji, Republika Kazachstanu, Republika Kirgistanu, Republika Tadżykistanu, Republika Turkmenistanu, Republika Uzbekistanu oraz azjatycka część Federacji Rosyjskiej. Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy o repatriacji Rada Ministrów może określić inne państwa lub inne części Federacji Rosyjskiej których obywatele mogą ubiegać się o wydanie wizy w celu repatriacji.

© 2013 Work Family | RSS