• english flag English
  • polish flag Polish

Przysposobienie pełne – adopcja

Przysposobienie pełne – adopcja

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli zostanie przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, jeżeli adopcja doszła do skutku przed ukończeniem 16 roku życia przez to dziecko.W przypadku przysposobienia uznaje się, że dziecko posiadało obywatelstwo polskie od chwili urodzenia.

© 2013 Work Family | RSS